Tips om HBO kwaliteit te verbeteren

In Nederland kunnen we genieten van goed onderwijs. Dit is niet vanzelfsprekend, want in andere van de wereld is onderwijs voor iedereen en de hoge kwaliteit daarvan geen vanzelfsprekendheid. Toch moeten we in Nederland blijven verbeteren en innoveren om deze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Dit geldt niet alleen voor het primair en voortgezet onderwijs, maar ook voor het middelbaar beroepsonderwijs, het HBO en de universiteiten. Maar hoe kan het HBO kwaliteit verbeteren? Dat lees je hieronder!

Tip 1: Praat met studenten

Jaarlijks vullen studenten de Nationale Studenten Enquête in, waarin zij kunnen aangeven wat zij goed vinden van de opleiding die ze volgen, wat ze graag verbeterd zouden willen zien en kunnen ze ook de onderwijsinstelling zelf feedback geven. Dit wordt landelijk georganiseerd, alhoewel de resultaten naar de opleiding gaan, en is er niet één op één contact tussen de student en de betreffende onderwijsinstelling. Daarom zou het ook goed zijn om met studenten zelf in gesprek te gaan, bijvoorbeeld een mentor met een student. De mentor kan de punten afgaan waar de instelling nog verbeterpunten ziet, en de student kan ook extra punten aangeven. Kwaliteitsverbetering HBO doorvoeren kan namelijk alleen als de hogeschool weet waar de knelpunten zitten.

Tip 2: Observeer lessen en practica

Ook docenten kunnen van elkaar leren. Zo kunnen ze bij elkaar langs gaan in de les en de ander observeren. Hoe pakt hij vragen aan? Hoe legt hij deze theorie uit? Hoe gaat hij om met deze situatie? De ene docent noteert dit en achteraf kan dan besproken worden wat goed ging en wat aangepast zou kunnen worden. Zo weet de lesgevende docent waar hij of zij op moet letten, maar kan de observerende docent ook bepaalde aspecten overnemen die hij juist goed vond gaan. Dit kan dan weer toegepast worden tijdens zijn les. Zo worden de lessen en de kwaliteit beetje bij beetje verbeterd.

Tip 3: Innoveer

Onderwijs is al eeuwenoud en is daardoor dus al meerdere transformaties doorgegaan. Dit moet ook blijven gebeuren. Zo is het nu de tijd om te investeren in online onderwijs. Uit de coronacrisis is wel gebleken dat online werken en onderwijs mogelijk is, zou dit ook doorgevoerd moeten worden. Naast onderwijs op locatie, zouden studenten zo ook thuisonderwijs kunnen krijgen, mochten zij bijvoorbeeld ziek zijn. Dit geeft extra flexibiliteit. Onderwijs op locatie is uiteraard de beste manier, maar verbeterde online lessen kunnen nooit kwaad.

Op de website van Stichting LeerKRACHT staan nog meer tips om het HBO kwaliteit te verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *